4 d’abr. 2016

Avantatges de la conciliació per a les empreses 04-04-2016 El Periòdic d'Andorra - La finestra oberta


Divendres passat ens vam retrobar amb la Maite Bourgeaud a la tertúlia L’Hora Andorra de la SER conduïda per l’Ester Pons. L’Ester –cuca com sempre– ens va treure a debat el tema recurrent de la conciliació entre vida familiar i laboral, un tema que, fet i fet, sabem que té solucions però que requereixen, d’una part, de voluntats política i empresarial i, d’altra, d’unes finances sanejades. Ja a la porta de la ràdio ens preguntàvem, davant els exemples de pràctiques exitoses als països escandinaus o al Canada, perquè els països llatins no érem capaços de posar fil a l’agulla.
De fet, la realitat de les famílies ha evolucionat arreu. El teixit social tradicional fluctuant es troba avui constituït per famílies monoparentals i biparentals, per famílies reconstruïdes i per famílies multigeneracionals. Els treballadors ja no es defineixen en relació amb la seva activitat laboral; les noves realitats familiars configuren la necessitat de crear xarxes una mica diferents de les de fa cinquanta anys i l’interès major sembla situar-se en buscar un equilibri entre les  obligacions professionals i les familiars.
De la mateixa manera, el món laboral també ha canviat. Ara parlem d’una major exigència, de la consecució de resultats, d’una càrrega laboral més feixuga, de terminis a complir, de més polivalència, de tasques múltiples, d’horaris ampliats i d’altres aspectes que molts reconeixeran. Resumint, per afrontar les responsabilitats i les obligacions que requereixen els àmbits laboral i personal, cal repensar en profunditat tot el tema de la conciliació, tant des dels poders públics –legislant, reglamentant i creant incentius– com des del món empresarial –tenint en compte no solament les necessitats dels treballadors però també, i sobretot, els beneficis que en poden extreure les pròpies empreses, perquè n’hi ha i molts.
Si mirem cap al nord –on ja fa temps que han fet els estudis pertinents per conèixer els avantatges de facilitar la conciliació dels seus treballadors–, veiem que la seva implantació incrementa el rendiment i la productivitat, fomenta un major compromís del personal cap a l'empresari, fa créixer la motivació, millora el clima laboral i, en definitiva, la qualitat del treball se'n troba optimitzada. També disminueix l’absentisme, ja que està demostrat que les mesures de conciliació –com la flexibilitat horària– fan disminuir el cansament i l’estrès dels treballadors, redueixen els accidents de treball, i baixen les reclamacions per malalties laborals o incapacitats a curt i a llarg termini. També contribueix a fidelitzar el personal, en una època en què el salari no és suficient per atreure i guardar talents.
La conciliació és un plus per a les empreses que es volen distingir de la competència millorant la seva imatge, l’avantatge més interessant però per a les empreses és la reducció dels costos: minvant la rotació i les baixes de personal, l'empresari economitza en la contractació, la formació i l’organització dels recursos humans; si, a més, aposta pel teletreball, estalvia en els costos vinculats als locals de treball.

Què falta doncs per posar-s’hi? Potser que el Govern prengui consciencia de la importància del fenomen i impulsi certes mesures prop dels empresaris. Si es vol continuar en el camí de la inversió estrangera, un país amb una aposta clara per la conciliació seria un atractiu per a empreses internacionals i professionals d’alt nivell, a més milloraria les condicions de vida actuals de moltes famílies i reduiria també costos socials.