23 de març 2014

Noves Patologies 11-03-2014 El Periòdic d'Andorra - Torn de paraula


Fa uns dies ens arribava un estudi de Nielsen, fet als Estats Units, encaminat a valorar l’impacte que té sobre les persones l’ús dels mitjans electrònics. Pot semblar un tema llunyà però no ho és gens, en una època en què, bé per la vida laboral bé per la vida personal, les persones alternen la utilització de pantalles al llarg de tot el dia: l’ordinador, el telèfon mòbil, la televisió, la tablet...; és evident que això alguna influència ha de tenir sobre el cervell i el comportament. L’estudi estima que als Estats Units un adult passa una mitjana d’onze hores al dia davant d’una pantalla, un resultat segurament similar al que sortiria a Europa.
Els perills detectats són diversos i varien en funció de factors com, per exemple, l’edat, però de forma comuna es constata que, en relació amb la salut –a banda d’agreujar els perills derivats del sendentarisme: com a mínim es duplica la possibilitat de patir algun accident cardiovascular– provoca disfuncionaments cognitius, influeix en els problemes del son i incrementa en un 30% les possibilitats de patir Alzheimer de forma més prematura.

El professor Michel Desmurget, que es dedica a la recerca en l’àmbit de les neurociències cognitives, explica que una hora passada davant d’una pantalla equival a 22 minuts menys de vida i que el seu abús és equiparable a l’impacte del tabac; segons ell, una hora de televisió diària rebaixa, de mitjana, de dos a dos anys i mig l'esperança de vida.

Com evitar aquests problemes? La deducció és òbvia: cal reduir al màxim l’ús de pantalles electròniques a les nostres vides i, sobretot, a les dels infants ja que, a banda dels influxos negatius per a la salut, els hi retalla el desenvolupament intel·lectual i els hi fa davallar les capacitats d’aprenentatge lingüístic.

Deixant de banda els casos de dependència, que ja es comencen a tractar de forma habitual, caldrà veure si de cara al futur no sortirà una nova patologia de malaltia laboral pels que, com servidora, passem moltes hores davant l’ordinador.