25 de nov. 2013

Eliminació de la violència contra la dona 25-11-2013 El Periòdic d'Andorra - La Finestra oberta


Avui, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona, veiem com abunden tòpics i demagògia, fent que la motivació real de la jornada quedi dissimulada o tergiversada segons l’interès de cadascú.

Cal recordar que la data commemora l’assassinat al 1960 de tres dones activistes polítiques, a la República Dominicana, per ordre del dictador Trujillo. També val la pena recollir els fonaments de la diada esmentats per l’ONU: la violència contra la dona és una violació dels drets humans; la violència contra la dona és conseqüència de la discriminació que pateix, tant en lleis com a la pràctica, i la persistència de desigualtats per raó de gènere; la violència contra la dona afecta i impedeix l’avanç de tota la societat en moltes àrees, incloses l’eradicació de la pobresa, la lluita contra el VIH/SIDA, la pau i la seguretat; la prevenció és possible i necessària en la violència contra les dones i les nenes; es tracta d’una pandèmia global, ja que fins un 70% de les dones pateixen violència al llarg de la seva vida.

Dit això, queda clar que la violència contra la dona engloba diferents tipus de greuges: la violència domèstica i sexista (aquella que es produeix al nucli familiar o de convivència, o en una relació de parella); la prostitució i la violència sexual; l’explotació i la discriminació laboral, que va des de l’esclavitud a desigualtats salarials en les societats més avançades; la violència cultural o religiosa (com els homicidis per honor, les mutilacions genitals o la transmissió de la SIDA per manca de protecció); i la gens menyspreable violència psicològica, emprada amb igual habilitat per homes i per dones, que mina soterradament el desenvolupament i l’equilibri de moltes dones.

Hi ha diferents maneres per lluitar contra aquestes violències: l’obligada intervenció de l’Estat, la necessària funció dels legisladors, les reivindicacions d’organismes i lobbys, però també hi ha la de cadascú de nosaltres, que passa per denunciar, denunciar i denunciar...