19 de nov. 2012

El conte del sostre de vidre 19-10-2012 - El Periòdic d'Andorra - La finestra obertaExisteix un fenomen conegut per les dones professionals, el “sostre de vidre”, que significa que en el decurs de la carrera d’una dona arriba un moment en què –amb o sense justificacions– deixa de poder pujar en l’escalafó laboral. Ja fa anys que des de moltes organitzacions i partits polítics es demanen que es prenguin mesures per eradicar aquesta desigualtat en l’accés d’oportunitats, amb la premissa que, com més dones hi haurà en els alts nivells executius, més es facilitarà la paritat laboral a la resta de nivells.

L’acció més recent propiciada per la Comissària a la justícia, als drets fonamentals i a la ciutadania, Viviane Reding, ha estat una proposició de llei feta a la Comissió europea en la qual demana que el 40% dels càrrecs dels Consells d’administració siguin ocupats per dones, com una mesura de discriminació positiva. Amb la proposta pretén contrarestar la tendència que tenen les empreses a contractar pels llocs executius, a competències iguals, un home abans que una dona, i la justifica dient que “la selecció ha d'estar orientada per la competència. Una dona no pot obtenir un lloc de treball perquè és una dona, sinó perquè és vàlida i competent en el seu àmbit de treball.”.

La proposició, però, s’ha vist amputada per culpa d’una altra dona, la indescriptible Angela Merkel. Així, l’objectiu s’ha allunyat en el temps i no serà fins el 2020 quan les més de 5.000 empreses cotitzades en borsa tinguin un mínim de 40% de dones als consells d’administració. Pel que fa a la resta de grans empreses que no cotitzen, l’horitzó és el 2040, i per a les més petites, ni se sap...

Actualment a Europa les dones som més de 51%, les universitàries som el 55,8%, la força laboral femenina oscil·la –segons els països– del 50% al 70%; tot i així, seguim guanyant una mitja de 16,4% menys que els homes*.

Al segle XIX Victor Hugo deia: “La meitat del gènere humà es troba fora de la igualtat, l’hi hem de fer entrar, cal donar el contrapès al dret de l’home: el dret de la dona”. I aquí estem...

* (dades 2010/2011)