20 de maig 2012

Consumidors ciutadans 21/05/2012 - El Periòdic d'Andorra - La finestra oberta


El proppassat dia 16 Creafutur i Esade van presentar públicament un estudi sobre les tendències mundials del consum. Si any rere any veiem estudis sobre el consum, la particularitat d’aquest és que incorpora ja el mal del nostre segle, la temuda crisi. L’objectiu principal del treball, realitzat prop de consumidors d’arreu, ha estat identificar els valors i les actituds dels consumidors, entendre com els està canviant la crisi i identificar oportunitats de negoci en un futur proper. Curiosament, tot just introduir el treball ens trobem amb una frase que diu molt: “Els resultats d’aquest estudi mostren que la crisi actual de deute –i de consum– és un símptoma d’un fenomen de més calat, d’un moviment més de fons, d’una transformació social…”.

Seria difícil reproduir les conclusions de l’estudi en tan poc espai, tanmateix m’atreviré a remarcar-ne alguns trets. Tres grups de tipus de consumidors emergeixen en funció de la situació econòmica en la qual es troben els respectius països i economies: els consumidors “enlluernats”, amb la febre del consum creixent, que estan en els països emergents com Brasil, Xile o Xina; els consumidors “frustrats”, que, la crisi imperant, ja no poden consumir i senten una gran desconfiança pel seu sistema, que se situen geogràficament a Espanya, França o Estats Units (entre d’altres); i els consumidors “ciutadans”, per als que la responsabilitat ciutadana, social, econòmica i la cerca de la sostenibilitat comencen a prevaldre, que es troben a Alemanya i Suècia, per exemple.

L’estudi no diu cap on evolucionarem, però l’enlluernament i la frustració no deixen de ser vivències emocionals de curta durada, mentre que la necessitat de les persones de retrobar uns valors menys materialistes i de basar la seva vida en unes relacions més sostenibles amb el seu entorn i de forma duradora, auguren que el futur serà dels consumidors ciutadans. Estem immersos en una transformació que ens ha de dur a un nou model de societat i, doncs, a un consum més responsable.