4 de des. 2011

Claus comunals 05-12-2011 La finestra oberta - El Periòdic d'Andorra


Tots tenim a la ment les perspectives gens favorables del nostre futur més immediat, ja que, segons gurus econòmics de tot pèl, els anys venidors seran més crítics que el 2011. Els nous equips sortits de les urnes hauran doncs d’afrontar, tant des de la majoria com des de l’oposició, unes circumstàncies particularment adverses per a la gestió comunal i per satisfer els seus parroquians. Deixant de banda els nombrosos tòpics que han anat poblant la campanya, arribat el moment de la veritat caldrà fer uns esforços de pragmatisme i d’equanimitat que, si bé haurien de formar part de la responsabilitat política de qualsevol gestor i en qualsevulla època, hauran de ser molt superiors als de moments menys crítics.
Els mots i les pràctiques claus que hauran de significar la gestió comunal seran tan diversos, i fins i tot alguna vegada tan contraposats, que implicaran exercicis d’equilibri potser mai vistos. Un d’ells serà sens dubte la racionalització: s’hauran d’adequar els recursos (bàsicament financers i humans) a les necessitats reals dels ciutadans de la parròquia. Altres, complementaris del primer, seran el control i la contenció de la despesa, que portaran a mancomunar (bàsicament en gestió d’infraestructures i de serveis) i a realitzar un esforç suplementari de coordinació i gestió conjunta, tant entre parròquies com amb el Govern, i a reflexionar seriosament sobre el finançament dels comuns. Una altra clau serà la reactivació que, degut a la manca de mitjans financers, s’haurà de conjugar amb una major creativitat a l’hora de donar impuls a l’economia de cada parròquia, per tal de donar suport a les empreses d’arreu. I, finalment, una altra clau –segurament de les més importants– serà sens dubte l’atenció social, un camp amb problemàtiques que s’aniran disparant degut a la conjuntura, que requerirà més que mai de la vigilància de les administracions locals per tal d’evitar l’exclusió i les desigualtats.
Desitgem seny, treball i sort als nous elegits per al bé de tots.

Cap comentari:

Publica un comentari