12 de set. 2011

Qui pagarà les jubilacions? 12-09-2011 La Finestra oberta - El Periòdic d'Andorra


Preocupa la baixa renovació generacional a Europa, que es deriva, entre d’altres, d’una taxa de natalitat cada cop més feble lligada a un fort creixement de l’envelliment de la població. Aquest fet augura pel nostre futur proper dificultats certes, per l’impacte que tindrà no només en uns canvis d’hàbits socials que qualsevol societat sana pot encarar, però sobretot en uns desajustaments econòmics que, aquests sí, requereixen de planificació i de temps per gestionar-los.

Alguns països europeus previsors van iniciar fa anys unes polítiques demogràfiques, de les quals avui comencen a veure’n els fruits, mentre d’altres, menys sensibles a la qüestió en el passat, es troben avui amb l’absoluta necessitat de reaccionar. Entre els països capdavanters de l’OCDE en aquesta qüestió trobem Irlanda, amb un promig de 2,02 infants per dona en edat de procrear, seguits pels nostres veïns francesos, amb un 2,01, el Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, Noruega... A la cua els països més preocupats per veure com impulsar les renovacions generacionals trobem Alemanya amb un promig d’1,36 infants per dona, Itàlia amb 1,38 i Espanya amb 1,4. Les dades públiques més recents d’Andorra daten del 2009 i llavors la taxa era d’1,7 el què, de mantenir-se, ens situaria en la zona mitjana però no allunyada del perill del declivi demogràfic i econòmic.

Si analitzem el fet diferencial dels països que encapçalen el rànquing veurem unes polítiques familiars estatals d’excepció, orientades a fomentar la natalitat i a facilitar la conciliació de treball i vida familiar: primes i ajudes, facilitats de temps compartit, vacances, guarderies, assistents maternals... A més, cal constatar que els països on la taxa de natalitat és la més elevada també acostumen a ser aquells on la taxa d’activitat femenina és més alta.

Tot i la crisi ens calen ja unes polítiques familiars adequades en benefici del benestar de la nostra societat actual, però també i sobretot de la sostenibilitat econòmica de la societat futura.