26 de juny 2011

Quan el temps va a la contra - 27-06-2011 - La Finestra indiscreta - El Periòdic d'Andorra


Trobar el punt just d’equilibri és quelcom de força difícil, es tracti del tema que sigui, però quan es parla de la situació del país això esdevé encara més complicat. Sabem que molt properament arribarem a un deute estatal acumulat de prop de nou-cents milions d'euros i per resoldre aquesta problemàtica, i en la vessant més proactiva, s’haurà de continuar amb la racionalització de la despesa i el foment de l’estalvi, però no serà suficient. Com augura el Ministre de Finances, també s’haurà de recaptar més, i per aquest motiu les lleis fiscals aniran avançant a bon ritme amb, com a màxim, la seva entrada en vigor a dos anys vista. En paral•lel, i tal i com preveien la majoria dels programes polítics, s’aniran negociant convenis amb els països veïns per evitar la doble imposició, i finalment el país haurà de generar més riquesa apostant fermament per l'obertura econòmica.

En la part negativa tindrem a la contra el temps, un factor gens negligible. En primer lloc perquè la implantació de qualsevol mesura de reducció o d’estalvi requereix temps per a què se’n vegin els resultats; perquè el temps de tramitació i posada en funcionament de noves normatives fiscals és feixuc, a l’igual que la signatura de convenis per evitar la doble imposició. D’altra part, per molt que es promogui una obertura econòmica, el temps de captació i de difusió dels avantatges d’invertir a Andorra, en un entorn altament competitiu en aquest àmbit, por significar anys i anys de treball i, finalment, si analitzem els deutes que tenim al dia d’avui prop de les entitats financeres serà difícil mantenir-ne els tipus gaire temps; això vol dir que cada cop deurem més diners, mentre no donem el gir convenient a la nostra economia.

La superació d’aquesta crisi passarà doncs pel sacrifici, per la celeritat de l’activitat governamental i parlamentària, i per la conscienciació dels agents econòmics i socials, perquè el que sí queda clar quan el temps va a la contra és que cal anar junts en la mateixa direcció i sentit.