6 de maig 2011

Gestió eficient de la sanitat - El Periòdic d'Andorra - La Finestra indiscreta 18-04-2011


Fa pocs dies el president de la Generalitat de Catalunya, responent a les crítiques que han rebut les mesures per retallar la despesa sanitària, preguntava als seus oponents si era sostenible un sistema de salut amb un dèficit de 850 milions d’euros. El seu argument principal era que s’havia de retornar el pressupost de salut al mateix import de l’any 2008, quan encara no hi havia crisi i la població catalana era pràcticament la mateixa. Curiosament, encara no fa un any, les associacions de defensa de la sanitat pública estimaven que la despesa sanitària catalana per càpita només era de 1.298 euros, que es trobava per sota de la mitja espanyola que se situava en 1.343 euros i que calia lluitar per equiparar-la i a l’hora millorar-ne la qualitat.
Un cop més veiem com s’enfronten dues teories que semblen irreconciliables: el concepte eminentment social d’un servei públic de salut el més ampli possible, com escau a un estat del benestar, i un concepte més economicista segons el qual la inversió en salut també s’ha de basar en la gestió estricta d’unes cobertures bàsiques per ser sostenible.
Aquesta discussió no ens resulta massa llunyana al nostre país, ja que fa temps que s’alerta sobre la insostenibilitat del sistema tal i com és ara. Aquí també ens trobem amb la voluntat de la majoria de poder gaudir d’un estat de benestar, però la caixa (o la buidor de la mateixa) ens porta de forma urgent a fer un replantejament de la qüestió per poder reconduir i, si es pot, fer perdurar un sistema de salut pública que, tot i aparentar ser de luxe, no deixa de tenir esquerdes i fuites que ens cal reparar de forma urgent.
És un tema prioritari en el qual tots els partits han posat èmfasi i que han presentat com una de les qüestions cabdals en les que hi ha d’haver un pacte d’estat. La situació no és senzilla però en una realitat petita com la nostra estic convençuda que hi ha fórmules per poder reconciliar l’estat del benestar amb el control i la gestió eficient de la sanitat.