10 de gen. 2011

El fòrum estudiants-empresa 27-12-2010


Una iniciativa interessant, tot i que irregularment concorreguda, va ser el Fòrum de la passada setmana. Alguns dels professionals vam coincidir en els missatges: procurar transmetre una visió realista però alhora esperançadora pel que fa al devenir dels estudiants.
En l’àmbit de les aptituds, un dels requisits essencials és i serà la transversalitat de la formació. Oblidant el sistema clàssic de la llicenciatura o del grau específic, amb el postgrau, el màster o el doctorat d’aprofundiment o d’especialització, en el mercat laboral futur seran necessaris els professionals amb un formació complexa i alhora innovadora que vingui a cobrir les necessitats del mercat. Així, per exemple, algun cirurgià haurà de ser mecànic, l’enginyer químic haurà de conèixer les nanotecnologies, l’advocat haurà de ser expert en xarxes informàtiques i el policia expert mediambiental.
D’altra part i front al sobredimensionament de professionals de tota mena i arreu, caldrà entendre que la regulació del mercat laboral passarà per la racionalització de les ocupacions i requerirà un canvi d’actitud important en la cerca de treball. L’acceptació i l’adaptació al canvi seran imprescindibles, ja que no tots els professionals que tinguin un bon currículum trobaran una sortida laboral fins ara considerada de prestigi i/o amb una bona remuneració. Amb moltes probabilitats els diplomats en gestió comercial seran venedors, els juristes potser optaran a ser policies i els enginyers a mantenir els serveis de telefonia o d’electricitat.
Un altre requeriment actitudinal passarà per l’aprenentatge i la posta en pràctica de valors universals: la convivència democràtica, l’ètica personal, l’autoconeixement, la corresponsabilitat social i ecològica, la curiositat intel•lectual... aquests seran els pilars i els factors diferencials que distingiran un professional amb un gran currículum i una amplia experiència d’un altre.
Un camí complex, però que portarà els que el segueixin a la realització personal i professional.