28 de març 2010

La projecció màrqueting al 2010

Sembla que s’hagi revifat l'optimisme pel que fa a les perspectives de l’economia i dels negocis. Una enquesta recent de l’empresa AdMedia Partners preveu una clara millora en l’àmbit dels mitjans de comunicació i del màrqueting aquest 2010; l’enquesta realitzada per internet a finals del 2009 i feta prop de 7.400 executius de grans empreses nord-americanes i internacionals del sector dels serveis de màrqueting en general, però també del màrqueting digital, dels mitjans de comunicació i d’inversors de capital risc, perfila una perspectiva positiva.

El 70% dels executius consultats esperen que l'economia s’enforteixi al llarg d’aquest any mentre que el 68% diuen que l'economia ja es troba ara (finals del 2009) en fase de recuperació. Aquest optimisme es reflecteix en les expectatives que els executius tenen pel que fa les seves inversions en màrqueting i publicitat aquest any: segons les seves previsions, aposten per un creixement mig del 3% en l’àmbit publicitari tradicional, mentre que les expectatives d’inversió en accions interactives creix en un 10%. Amb la mateixa bona predisposició els executius preveuen un creixement anual mitjà d'un 10% per als propis negocis.
Per altra part, i pel que fa als executius enquestats que es troben en el sector del màrqueting, només el 50% creu que s’incrementarà l’activitat mentre que el 41%, més cautelós, opina que es quedarà al mateix nivell de l’any anterior; pel que fa als executius dels mitjans de comunicació, mentre que el 48% aposta pel creixement un 37% creu que l’activitat al 2010 es mantindrà equivalent a la del 2009.
En relació a la projecció futura, la majoria dels executius –tots els sectors confosos– creuen que hi haurà un canvi en la inversió dels contractants, apostant per un fort increment en les comunicacions B2B en els propers cinc anys. D’altra part, pel que fa al creixement d’oportunitats de negocis en línia i en sentit contrari a les opinions d’altres estudis de les pròpies xarxes socials, gairebé dos terços dels executius pensen que les oportunitats de creixement dels negocis en línia, en connexió amb les xarxes socials, se sobreestimen i, a la vegada, només un 20% d'executius diuen que les companyies de contingut en línia han desenvolupat un model de negoci sostenible; més de la meitat (un 54%) afirmen que no s'ha desenvolupat un model de negoci sostenible mentre que un 26% diuen que no ho saben.

Finalment, en el sector de Serveis de Màrqueting el 78% dels executius diuen que estan considerant entrar o expandir-se el 2010 en un o més sectors del màrqueting en línia; concretament, i només reprenent els resultats més rellevants, podem veure com un 55% dels enquestats tenen previst d'introduir o ampliar la seva presència en xarxes socials. Un 48% estan considerant invertir en el màrqueting de la telefonia mòbil, un 41% aposta per les investigacions de màrqueting (enquestes), i també un 41% ho fa per l’anàlisi mitjançant CRM; 35% continuarà o entrarà al màrqueting directe via mail, 32% desenvoluparà més o millor el màrqueting via web, 31% seguirà treballant en l’aprofundiment del coneixement conductual del seu target de clientela, 28% desenvoluparà la vídeo publicitat, 24% apostarà per la recerca, 22% renovarà la seva planificació de mitjans publicitaris, mentre que un 21% invertirà en la publicitat en tanques i pantalles interactives.
Curiosament, si es comparen aquests resultats amb els d’anys anteriors respecte a les perspectives d’increment d’inversió per àmbits, el creixement d’expectatives es produeix pràcticament en tots els mencionats anteriorment excepte pel que fa a la inversió en màrqueting aplicat a la telefonia mòbil que, si al 2009 era del 57%, ha baixat en la intenció d’inversió per part d’un 9% dels enquestats; pel que fa a la inversió en el desenvolupament del web, si al 2008 era de 51% i al 2009 va baixar a 34%, ara segueix baixant en la intenció del 2% dels enquestats; la inversió en la planificació de mitjans baixa per 8% dels enquestats en relació al 2009; mentre que l’interès d’inversió en publicitat en tanques i pantalles interactives baixa per a un 5% dels executius enquestats.
Tenint en compte que aquestes dades han estat extretes a nivell mundial, haurem d’esperar com a mínim un any per veure si s’han confirmat arreu i si s’han reflectit al nostre petit mercat andorrà o si, en aquest àmbit també, l’impacte ens arriba atenuat i més tard.