21 de febr. 2010

Innovar, concepte de moda?


Els conceptes de moda són recurrents i per desgràcia poques vegades realment originals. El més sovint ens adonem que un concepte emprat com el paradigma de la modernitat no és més que aquell altre que ja havíem conegut, estudiat o practicat anteriorment. Els bons conceptes i les teories adequades i demostrades ho segueixen sent sota un nom o sota un altre, i no és del tot indicat crear confusió en empresaris i executius que, quan els hi sembla que estan treballant emprant les pràctiques més actuals, es troben de cop descol•locats per l’aparició d’una nova tendència que, si l’ignoren, tal i com marquen els canons de l’estar al dia, els portarà al fracàs més estrepitós.

Darrerament el concepte a la cresta de l’onada sembla la innovació, un tema que garanteix una assistència nodrida a conferències i taules de debat que ho tracten, ja que tothom aspira a créixer innovant, i que malauradament obre la porta a tota mena de ponències reiteratives i, això sí, ben apreses. Cal tenir en compte front als gurus que la innovació no és d’avui, ve de la prehistòria!

Els professionals del tema coincideixen en un punt essencial: innovar no és sinònim d’inventar, és tenir idees. Les idees, habitualment simples, poden sorgir de qualsevol (un empleat, un client) i qualsevol les pot posar a la pràctica; la cerca i el foment d’idees innovadores es facilita mitjançant tècniques emprades dins de l’àmbit del màrqueting (brainstorming, qüestionaris, anàlisis DAFO, diagrames i matrius, entre altres); sovint la innovació passa per una manera de fer millor allò que s’ha ja s’està fent, o simplement per trobar solucions a dificultats. La innovació es pot aplicar a la gestió, als recursos humans, a les tecnologies, etc; requereix prèviament d’estudis de viabilitat i de proves; i finalment la seva implantació necessita el seguiment i controls obvis.

Innovar està a l’abast de tothom i ningú pot fer-ho millor que el que coneix realment bé el seu negoci i hi treballa o en consumeix els productes o serveis. Cal estar simplement vigilant i atent, observant i escoltant, i llavors la bombeta s’encén.