8 de gen. 2010

Que s'entén per sostenibilitat - 07-09-09


En les darreres setmanes els mitjans s’han fet ressò de diferents estudis presentats al voltant de l’estalvi energètic, com va ser l’estudi de l’amiga Sílvia de Cambra sobre la contaminació lumínica i formes de contenció, o l’estudi de David Astrié encaminat a promoure una construcció més eficient amb estalvi energètic.
Ambdós treballs que han suscitat l’interès periodístic no deixen de ser presentats com a vies a explorar per apropar-se a la sostenibilitat mediambiental tot millorant l’economia.
Aquesta darrera afirmació em crida l’atenció ja que sembla que la sostenibilitat encara se segueix entenent com un concepte vinculat a l’ecologia o a la protecció del medi i paral•lel al de l’economia. Aquest és un error comú que ve de lluny i que ja he denunciat altres vegades en les meves columnes i que, entre tots, hauríem d’aprendre a corregir.
El terme de desenvolupament sostenible s’aplica al desenvolupament socioeconòmic i que, si bé va aparèixer per primer cop al 1987 en un informe de treball de la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides, va ser recollit el 1992 a la Declaració de Rio; aquest darrer fet ha portat a associar sostenibilitat amb medi ambient quan, en realitat, es tracta d’un concepte global que inclou tres aspectes: l’econòmic, el social i també l’ambiental.
És important que els mitjans de comunicació i els periodistes que –conscientment o no– realitzen una tasca pedagògica important prop dels seus lectors, siguin més curosos en la utilització terminològica per tal de no portar a confusió uns lectors que després recuperen termes i conceptes desvirtuats.
Tornant a la sostenibilitat, se cerca en molts àmbits organitzatius: països, regions, viles, barris, cases particulars, prestació de serveis, ocupacions laborals, etc. i simplificant podem dir que és el manteniment de l’equilibri entre els recursos naturals, les activitats humanes i tècniques, i els recursos econòmics, de manera a dur una activitat suportable, viable i equitativa.