8 de gen. 2010

Pecats i gènere - 23-02-09

Decididament i per molt que ens hi entestem algunes i alguns, la igualtat entre dones i homes no existirà mai, ni tan sols a l’infern!

Les tècniques estadístiques han passat a ser eines populars a l’abast de tots. Prova n’és l’estudi elaborat per un sacerdot que, en base a les confessions rebudes, ha arribat a la conclusió que dones i homes no pequem de la mateixa manera. Les dones, d’acord amb els set pecats capitals i per ordre decreixent d’importància, erren per supèrbia, enveja, ira, luxúria, gola, avarícia i mandra, mentre que els homes cauen per luxúria, gola, mandra, ira, supèrbia, enveja i avarícia...
Aquesta anàlisi no tindria més transcendència si no fos per la difusió que n’ha fet el propi teòleg del pontífex, el Sr. Giertych, que confirma que l’estudi és totalment cert i a més universal, ja que tot i que el context cultural de cada país o regió pot influir en la comissió de pecats, en realitat la naturalesa humana és la mateixa a tot arreu. Dedueix que si les faltes són diferents els càstigs també ho són, per tant ja anuncia el què ens espera a l’infern: les dones pecadores veuran la seva anima esparracada en el suplici de la roda, mentre que les ànimes dels homes cremaran entre les flames eternes i el sofre...
Tot plegat, pels escèptics, agnòstics i adeptes d’altres religions, una colla de barrabassades; per molts catòlics, un anacronisme més dels representants de la seva religió; i pels catòlics practicants, un motiu més de preocupació.
Allò que semblen oblidar l’estudiós i el teòleg són els pecats nous que el Vaticà va afegir oficialment l’any passat a l’índex, com ara les modificacions genètiques, la pol•lució, les injustícies econòmiques, el consum de drogues, l’avortament o la pedofília. Ja veurem el dia que toqui fer l’estudi complementari que els analitzarà quins en són els comitents (si es confessen) i els càstigs que se’n deriven. Personalment trobo a faltar en aquest llistat l’obscurantisme, el negacionisme, la intolerància i la discriminació.