8 de gen. 2010

Imagina. Crea. Innova. - 19-01-09


Amb aquest lema arrenca l’any europeu de la creativitat i de la innovació. Té per objectiu promoure aquests dos aspectes pels seus beneficis, demostrats tant en l’àmbit del desenvolupament personal o social com econòmic, i això mitjançant la difusió de les bones pràctiques, l’impuls de l’educació i de la recerca, i la creació d’un debat i d’unes polítiques específiques al seu voltant.
Els camps en els quals sembla que es vol fer més èmfasi són els de l’educació, incidint especialment en el foment de la creativitat en totes les etapes: preescolar, infantil, primària i secundària; la cultura, fomentant tots tipus d’expressió artística i creativa al llarg de les diferents etapes de la vida i incorporant el concepte de la multiculturalitat com una font més d’enriquiment i d’innovació; la tecnologia aplicada a la comunicació i a la informació, per generar també nous sistemes i formats d’expressió; la ciència i la tecnologia, que s’han de convertir en plataformes actives de posta en pràctica d’aquests factors; l’economia, en la què s’ha vist que la implantació de sistemes creatius i innovadors en la gestió empresarial s’ha revelat com un potenciador de la rendibilitat; la sostenibilitat, entenent que és un camp molt ampli i en el qual queda molt per fer i desenvolupar, sempre i quan se sàpiga innovar i anticipar; les estratègies de desenvolupament locals i territorials, que no poden mantenir-se al marge de noves idees i plantejaments sense córrer el risc d’estancament, quant no de retrocés; els serveis i les indústries, que si no saben conjuminar alhora disseny i racionalització d’usos i de costos es veuran abocats a la desaparició front a altres indústries i serveis més punters; i, per acabar, el camp dels serveis públics i l’administració, on malauradament el saber fer consuetudinari pesa més sovint que les noves pràctiques.
Tot plegat un panorama engrescador pels que, per obligació o per devoció, ens trobem abocats a desenvolupar la creativitat i a practicar la innovació front a una societat massa sovint conservadora i timorata.

Cap comentari:

Publica un comentari