7 de gen. 2010

Declaració universal dels drets humans - 08/12/2008;

D’aquí a dos dies celebrarem el 60è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Va ser el 10 de desembre de 1948 quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar i proclamar la Declaració, i la nostra Constitució en va fer seus els principis de forma explícita, en l’article 5.
Aquest aniversari és un bon motiu per reflexionar col•lectivament i individual. No hi ha encara al nostre país discriminació per raó de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe? Tothom és igual davant la llei i n’obté la mateixa protecció? Ningú és objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, o d'atemptats contra la seva fama o reputació? En el matrimoni, ambdós cònjuges tenen iguals drets? La família té cobert el dret a la protecció social i de l'Estat? Tota persona té dret a la llibertat de religió? Tot individu té dret a la llibertat d'expressió i es respecta el seu dret a no ésser inquietat per causa de les seves opinions? Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics i a accedir a les funcions públiques? Tota persona té dret a la seguretat social i té la facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat? Tota persona té dret al treball i a la protecció contra la desocupació? Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball? Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria d’acord amb la dignitat humana? Tota persona té dret al descans i al lleure i a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades? Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut i el seu benestar? Tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat?Els drets els tenim tots, l’oportunitat d’assolir-los no.