28 de gen. 2010

Buscar i trobar feina - 01-10


En uns moments en què la principal preocupació social és la cerca de treball, veiem com arreu s’organitzen tota mena de cursos, assessoraments i estratègies per tal d’ajudar els buscadors de feina a trobar-ne amb més facilitat. Es desenvolupen les tècniques de màrqueting personal, que en conjunt permeten vendre’s millor, i veiem programes que permeten redactar un currículum amb més interès i atractiu, tallers de networking que ensenyen a aprofitar la xarxa de contactes, consultories d’imatge personal que ajuden a esbrinar el look que millor s’adiu a la feina que es busca i a l’aparença que es vol donar, cursets per millorar l’expressió verbal i els talents d’oratòria, grafòlegs que orienten sobre els trets de caràcter que revela l’escriptura, i un llarg etcètera.
El fet de saber-se vendre no sembla difícil, es tracta de conèixer bé el producte –un mateix– i de saber donar relleu a les qualitats pròpies: una formació sòlida, una experiència suficient, unes habilitats especials, ganes de treballar; també, i sense mentir, cal dissimular aquelles petites imperfeccions que uns i altres tenim. Juntament amb un pla d’acció i un bon estudi del mercat al què es vol arribar, l’èxit hauria d’estar assegurat.
Tanmateix, un procediment tan senzill no és a l’abast de tothom i, fins i tot, es revela en alguns casos bastant difícil perquè som molts a tenir al dia d’avui formacions, experiències i habilitats molt equiparables, i a més tots tenim a l’abast les eines descrites més amunt.
Així doncs, què és el que privilegien els seleccionadors? Curiosament, a més de tot allò exposat valoren cada cop més la solidesa de les persones, una imatge construïda al llarg del temps, la naturalitat, la sinceritat, l’educació i una ambició sana, que és la que porta a objectius personals i professionals ètics i duradors.