22 de des. 2014

Conciliació i Responsabilitat social 22-12-2014 El Periòdic d'Andorra - La finestra oberta


Fa pocs dies la Fundació Máshumano va presentar un estudi sobre la realitat dels joves treballadors espanyols, en base a les opinions de més de 4.000 joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys.
En valorar què significa el treball, quasi les tres quartes parts opinen que, a més de ser una necessitat econòmica, el treball és una inquietud personal. Incideixen en que les polítiques de flexibilitat són el principal factor per aconseguir l'equilibri personal i professional, com també ho són els horaris de treball racionals. De la mateixa manera, el 75% dels enquestats valoren més un treball amb menor remuneració i més temps lliure, enfront d'un treball amb horaris rígids i major remuneració.
En un altre ordre de coses, quasi la meitat prefereix models de treball mixts, que els permetin compatibilitzar el treball per compte propi i per compte d'altri; a l’hora de triar el model de treball, un 35% volen ser els seus propis patrons i esdevenir emprenedors, mentre que només un 22% afirma voler treballar per a algú altre.
Les variables més valorades a l'hora de treballar són el bon ambient, les perspectives de desenvolupament professional i la flexibilitat; curiosament, les possibilitats de mobilitat internacional són poc valorades, contrastant amb la realitat d’un mercat cada cop més global.
Pel que fa a la seva experiència familiar, la majoria procedeixen d’una llar en què tots dos progenitors treballaven fora de casa, i encara que no pensen que la falta de conciliació els hagi afectat negativament, de les dades es desprèn que són les mares les que han seguit desenvolupant les tasques de cura dels fills i de la llar. Més de la meitat dels enquestats (51%) considera que la dificultat per conciliar afecta tant a homes com a dones, la qual cosa demostra que s’està evolucionant cap a una cultura de la coresponsabilitat.
La conclusió de l’estudi és clara: actualment hi ha una generació d'emprenedors, socialment responsables, que busquen i valoren models de gestió flexibles que els permetin compatibilitzar les seves inquietuds i aspiracions empresarials però també personals; de fet, el 86% dels joves enquestats demana més accions de Responsabilitat social a les empreses i més accions de conciliació de la vida laboral i familiar.

Curiosament, els resultats d’aquest estudi coincideixen amb les polítiques de recursos humans que sembla impulsar el Banc Santander aquests darrers mesos des de que n’ha pres les regnes Ana Patricia Botín. Serà que les dones són més sensibles en aquests temes o que tenen més visió de futur? Només el temps dirà com serà la nova Espanya que aquests joves conformaran.