29 de des. 2013

Andorra, smart country (I) 16-12-2013 El Periòdic d'Andorra - La Finestra oberta


Encara que no tots en siguem conscients –superats la major part del temps per factors com les crisis polítiques i ciutadanes, els dèficits econòmics i de valors, o els desequilibris estructurals o personals– el cert és que el nostre petit país està fent, des de fa uns anys, molts esforços per encaminar-se cap a una reconversió o renovació, i està cercant noves vies d’atracció i de prosperitat més enllà de les tradicionals. No entraré a valorar els resultats d’aquests esforços, molt desiguals, irregulars o fins i tot algun cop frustrants, però si que cal reconèixer aquests esforços.
Voler convertir Andorra en un Smart country, –independentment de les diferents denominacions que s’ha donat a un mateix concepte, utilitzo la més recent– més que una opció ha esdevingut una necessitat, tenint en compte que l’evolució d’altres indrets del món també s’ha fet en aquest mateix sentit i hem de competir globalment.
Què vol dir realment això de Smart city o Smart country, o la seva traducció en ciutat intel·ligent o país intel·ligent? Parafrasejant el geògraf urbanista Jordi Borja, vol dir això que abans les ciutats o el nostre país eren tontos? No, evidentment.
Ens trobem amb uns espais urbans que han crescut al llarg dels darrers cent anys de forma més o menys (des)ordenada en base a les necessitats col·lectives, en les que s’han desenvolupat conceptes d’higiene, de seguretat o de viabilitat, i això gràcies a la intel·ligència i la formació de moltes persones. Tot i això, avui aquests espais s’han convertit en plataformes de convivència i de treball amb un pes econòmic i social de primer ordre, que cal racionalitzar i optimitzar.

I aquí és on intervé el concepte d’intel·ligència en el sentit de dotar les urbs –per nosaltres el país– d’eines i recursos tècnics i tecnològics suficients per maximitzar a la vegada la sostenibilitat i l’eficiència de les infraestructures, potenciar l’economia i la societat de la zona i, evidentment, millorar la qualitat de vida dels ciutadans que s’hi troben.