1 d’abr. 2013

Estereotips des de la guarderia 01-04-2013 - El Periòdic d'Andorra - La Finestra obertaLa recent publicació d’un informe de la Inspecció general francesa d’afers socials ha creat inquietuds. Estudiant les pràctiques d’educadores i cuidadores (en femení, ja que representen el 99% del personal) de les guarderies, s’ha constatat que, si bé tothom té clar que s’ha de tractar els infants amb una neutralitat absoluta i seguint una reglamentació molt clara, pel que fa a igualtat, en realitat se segueix donant peu a la continuació d’estereotips de gènere.
En les activitats per als menuts, queda clar que les nenes són menys estimulades i incentivades en les activitats col·lectives, i que participen menys en jocs que afavoreixen la lògica o la mobilitat física –com poden ser la construcció o l'escalada–, mentre que es dóna més importància a la seva aparença.
Els autors veuen com la vestimenta i els seus colors juguen un paper en la construcció dels rols socials. Perdura en el temps el blau com a color “masculí”, en contraposició amb el rosa “femení” posat de moda per la Barbie els anys 60. També alerten sobre el fet que vestits i faldilles només fan que alentir el procés d’aprenentatge del gatejar o caminar de les nenes.
En l’àmbit cultural, els prínceps encantats segueixen predominant. En el 78% de les cobertes de llibres infantils hi figura un personatge masculí i a l’interior es troben el doble de contes amb protagonistes “herois” masculins que femenins.
Per reconduir aquesta situació s’aposta per la creació d’un “pacte educatiu per la infantesa”, amb accions com la formació continuada i específica del personal per millorar la igualtat en la sociabilització dels infants, la promoció de compromisos contractuals amb fabricants de joguines, editorials de llibres infantils o, fins i tot, amb fabricants de roba per a nenes; també, amb la sensibilització dels pares com a prioritat.
La ministra, en presentar l’informe ha citat Einstein: “és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici”... o un estereotip; veurem com continua la cosa i allò que podem extrapolar.