11 de març 2013

El futur de l'església catòlica 11-03-2013 El Periòdic d'Andorra - La finestra obertaEstem en ple procés de renovació papal i haurem de veure com acaba el conclave per entreveure quin és el futur de l’església catòlica. Tot i així, a banda dels seus estaments dirigents –fins ara molt encarcarats i que sembla que no s’ho han plantejat–, aquesta és una qüestió que fa temps s’han posat els ciutadans i que ha significat una desafecció cada cop més gran dels catòlics vers la seva església. Analitzar el perquè d’aquesta desafecció es una qüestió complexa; generalitzant, podem constatar com en els darrers decennis l’església s’ha anat allunyant cada cop més de la realitat de les persones i de l’evolució del món, sense oblidar els escàndols que també hi ha ajudat.
Fent un símil empresarial podem dir que, si bé el màrqueting ha estat una eina profusament emprada pels catòlics, malgrat tenir uns objectius i una missió perfectament definits, malgrat emprar unes estratègies inequívoques de captació de clientela, de comunicació, de proactivitat, d’obertura de nous mercats en els països en vies de desenvolupament –tot plegat sostingut per una política financera de les més sòlides–, alguna cosa ha fallat i el nombre de “clients” ha anat davallant, cada cop més estrangers a una “empresa” que s’ha anat allunyant de les seves realitats quotidianes.
Segons un sondeig realitzat a França fa escassament quinze dies, els francesos es mostren massivament favorables a l'evolució de l'església catòlica d’acord amb els canvis en la societat. Els temes més sovint citats com a negatius són els posicionaments sobre la contracepció (90%), el matrimoni dels sacerdots (83%), el casament dels divorciats (82%), l’avortament (80%), l’ordinació de les dones (79%), l’eutanàsia (77%) i la homosexualitat (68%).
Les dades parlen per si soles i es podrien extrapolar a altres països desenvolupats. Potser que, sense abandonar missions i objectius, l’església catòlica hauria d’apropar-se als seus fidels i fer uns canvis conseqüents, si no vol córrer el risc de, simplement, desaparèixer.


Cap comentari:

Publica un comentari