7 de gen. 2010

Els processos de participació ciutadana - 13/10/2008;

Darrerament es fa difícil trobar algun treball estratègic de l’administració general o local, en qualsevol país i territori, que no inclogui uns processos de participació ciutadana a l’hora de definir necessitats, objectius, accions o, fins i tot, avaluacions. L’origen d’aquesta tendència es remunta força lluny, al concepte de l’àgora grega, quan els ciutadans i els seus representants es retrobaven a la plaça pública per exposar i debatre les propostes que podien afectar al conjunt dels ciutadans. La democràcia ha estès aquestes pràctiques de debat a moltes qüestions, especialment en l’àmbit de la gestió municipal o territorial, en aprovar actuacions sorgides de la iniciativa ciutadana o associativa.Ara bé, com en altres casos, una eina de treball útil i valuosa pels gestors i administradors de la cosa pública, manipulada amb enginy es pot reconvertir en una hàbil operació de maquillatge i promoció política, més pròxima a la campanya d’imatge o de publicitat que no al recurs de recerca i debat d’aprofitament públic que pretén ser. Detectar-ho pot semblar difícil, tanmateix hi ha uns indicis que ens permeten sospitar l’engany.


El primer és analitzar qui són els participants. La selecció s’ha de fer amb cura, de manera que els convidats reuneixin unes condicions mínimes comunes de coneixement i interès sobre el tema a tractar i que, a més, representin la pluralitat i la diversitat del conjunt ciutadà a nivell d’edat, sexe, origen, formació, experiència, etc. El segon és observar qui són els coordinadors o dinamitzadors; el treball de liderar un procés participatiu no és a l’abast de qualsevol professional, requereix d’una formació específica que garanteix l’objectivitat i la neutralitat absoluta en la conducció del grup. El tercer és analitzar la transcripció dels acords, que hauria de ser fidel a allò aprovat majoritàriament.


Si veiem que la selecció ha estat adequada, i no detectem manipulació en el procés, sabrem que hem participat útilment. Només ens quedarà resoldre una darrera qüestió: el tema en el qual ens han fet participar era essencial o accessori?

Cap comentari:

Publica un comentari