7 de gen. 2010

Benvinguda a FÒRUM.ad - 09/2009;

L’aparició de nous mitjans informatius sempre és positiva: tot allò que contribueix a comunicar informació, a difondre idees i opinions, o a divulgar coneixements des de l’objectivitat i la pluralitat enriqueix la societat que n’és la destinatària. Cal dir però que l’època de crisi en la què estem immersos converteix la creació d’un nou mitjà en un repte força difícil, quasi bé agosarat. El darrer informe econòmic de la CCIS no deixa lloc a dubtes: l’economia andorrana es troba molt més tocada que de la dels països veïns. La recessió ens afecta més del previst ja que la crisi internacional s’ha sumat a la crisi estructural que el nostre país anava arrossegant cegament de feia temps, la recessió s’aguditzarà encara al llarg de l’any i la recuperació es preveu més lenta que la del nostre entorn més immediat, avui ja es parla de l’horitzó 2011. Després d’haver escoltat a bastament que les èpoques de crisi són moments de grans oportunitats i, amb tota la bona voluntat del món, voler-ho creure, la realitat nacional és que en aquests moments els pilars principals de la nostra economia com el turisme i el comerç estan trontollant, les estacions d’esquí, hotels, restaurants i comerços es troben abocats a canvis de rumb importants; que la construcció i derivats, pràcticament paralitzats, aposten per la reconversió; que el sector públic s’ha de plantejar l’estalvi i la contenció com un mitjà de supervivència; i que les economies domèstiques, també tocades per la desaparició de llocs de treball o per la minva dels ingressos, redueixen al màxim el seu consum. Malgrat l’ambient pessimista animem Fòrum a que contribueixi a l’enriquiment intel·lectual dels seus lectors.

Cap comentari:

Publica un comentari